28 мај 2014

Културни приказни: Поделено родителско отсуство за зголемена полова рамноправност

Шведксата амбасада, во соработна со ЕУ Инфо центарот на 28 мај 2014 година организираше предавање и дискусија на тема Поделено родителско отсуство за зголемена полова рамноправност. Предавачот е позната новинарка и поранешна уредничка на шведскиот најголем дневен весник Dagens Nyheter.

 

Барбо има долгогодишно искуство во пишувањето за шведската полова рамноправност. Таа зборување како половата рамноправност се развила истовремено со шведската општествена благосостојба и илустрираше како половата рамноправност се истакна од социо-економска перспектива.

 

По предавањето следеше дискусија за шведски и локални контексти и политики за овие теми. Беше изложена и изложбата на фотографии Life Puzzle Учесници на дискусијата беа:

- Г-ѓа Barbro Hedvall, шведка новинарка
- Г-ѓа Panagotia Siapca, од шведска агенција за социјално br /> - Г-ѓа Elena Grozdanovska, од Министерство за труд и социјална
- Г-ѓа Dushica Dimitrievska, од Универзитет Еуро Балкан
- Г-дин Gjuner Nebiu, од Женска граѓанска иницијатива Антико Македонија

Г-дин Chris Henshaw, сениор директор на Национален Демократски Институт (НДИ) во Македонија, беше модератор на оваа трибина.

 


/></a></html>