30 Септември 2016

Програма за прекугранична програма помеѓу поранешна Југословенска Република Македонија – Република Албанија во рамките на Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) за 2014 & 2015


Делегацијата на Европската Унија во поранешна Југословенска Република Македонија, во месец октомври 2016, ќе организира шест (6) информативни сесии за горенаведениот Повик за предлози. Подолу може да ги погледнете точните локации и датуми, на информативните сесии објавени на интернет страната на EuropeAid и на интернет страната на Делегацијата на ЕУ во Скопје.


Датум

Град

Место

Време

03/10/2016

Битола

Општина Битола,

Бул. 1 Мај, бр. 61, сала за состаноци на Советот на Општината

10:00-12:00

03/10/2016

Охрид

Општина Охрид,

ул. Димитар Влахов, бр. 57, сала за состаноци на Советот на Општината

14:00-16:00

04/10/2016

Корча

Општината Корча,

сала за состаноци на Советот на Општината

Ул. "28 Nëntori", N. 1, KP-7001, Корча

09:30-11:30

04/10/2016

Елбасан

Општина Елбасан

сала за состаноци на Советот на Општината

ул. "11 Nentori", sheshi "Aqif Pasha", Елбасан

14:30-16:30

05/10/2016

Дебар (Пешкопија)

Оптина Дебар –

Дом на Култура – Пешкопија

10:00-12:00

05/10/2016

Гостивар

Општина Гостивар, сала за состаноци на Советот на Општината

ул. Браќа Гиноски, соба 61, Гостивар

14:30-16:30


Сите заинтересирани страни се добредојдени на информативните настани.

/></a></html>