10 јануари 2017

Претставување на приоритетите на претседателството на Малта

Со преземањето на претседателството со Советот на Европската Унија од страна на Малта во јануари 2017 година, ЕУ се соочува со најтешките предизвици во својата 60 годишна историја.